NUMiKO na facebook'u

TERAPIA WAD I OPÓŹNIEŃ WYMOWY

logopeda mgr inż. Małgorzata Wypych Napisała 

(2 głosów)
Numiko Gorlice - wady wymowy Numiko Gorlice - wady wymowy
Najczęściej występujące wady wymowy:

SEPLENIENIE (SYGMATYZM)

 nieprawidłowa realizacja następujących głosek:  s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
spółgłoski: sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski  s, z, c, dz
np: kasza – kasa, szafa –  safa, żaba – zaba, czapka – capka, dżungla – dzungla
spółgłoski: s, z, c, dz, i sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski:  ś, ź, ć, dź 
np.  szafa – śafa, żaba - źaba, czapka – ćapka, dżungla – dźungla, samolot – śamolot, zabawki – źabawki, cebula – ćebula, dzwonek – dźwonek
spółgłoski: c, dz, ć, dź, cz, dż – mogą też być zastępowane przez: s, z, ś, ź, sz ; 
np. cebula – sebula, dzwonek – zwonek, ćma – śma, dźwig – źwig, czapka – szapka,

BRAK REALIZAJI GŁOSEK

np. szafa – afa, koza – koa,
Głoski te mogą być również w ogóle nie realizowane przez dziecko:

Nieprawidłowa realizacja głosek

s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
np. podczas artykulacji dziecko wsuwa język między zęby w linii środkowej lub bocznej.

KAPPACYZM

– wada artykulacyjna, która polega na nieprawidłowej realizacji głoski k,

GAMMACYZM

– wada artykulacyjna która polega na nieprawidłowej realizacji głoski g,

ROTACYZM (RERANIE)

– wada wymowy, polegająca na braku lub nieprawidłowej realizacji głoski r. Zastępowanie głoski r innymi głoskami wymawianymi prawidłowo:
 rower – jowej, rower – łoweł, rower – dowed, rower – wowew, rower – lowel
Opuszczenie głoski r
 ryba – yba
Nieprawidłowa realizacja głoski r  Polega na deformacji głoski r, czyli tworzeniu dźwięku nie występującego w systemie fonetycznym naszego języka. Brzmienie głoski r jest zdeformowane.

MOWA BEZDŹWIĘCZNA

– to zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega ono na nie wymawianiu głosek dźwięcznych, a także zastępowanie ich odpowiednimi głoskami bezdźwięcznymi. Zaburzeniu pod względem dźwięczności ulegają następujące pary głosek:
b – p, bi – pi, d – t, g - k, gi - ki, dz - c, dż - cz, dź - ć, w - f, wi - fi, z - s, ż - sz, ź – ś
Na przykład: arbuz - arpus, bitwa - pitwa, daj - taj, granica - kranica, gimnastyka - kimnsastyka, dzbanek - cpanek, dżdżownica - czczownica, dziwny - ciwny, towar - tofar, telewizja - telefisja, wąwóz - fąfós, bagaże - pakasze, przedrzeźniać - przetsześniać
Ostatnio zmienianysobota, 20 kwiecień 2019 11:23

1 komentarz

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.