TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I KOMUNIKACJI

logopeda mgr inż. Małgorzata Wypych Napisała 

(3 głosów)
NUMiKO Gorlice - zaburzenia komunikacji NUMiKO Gorlice - zaburzenia komunikacji

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji ma na celu usunięcie, złagodzenie zaburzeń występujących u dzieci czy też u osób dorosłych, których komunikacja językowa na skutek tych zaburzeń jest zakłócona czy utrudniona.

Zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych, których celem jest nawiązanie kontaktu werbalnego z pacjentem, wywołanie spontanicznej artykulacji, praca nad rozwojem mowy, eliminacja przyczyn niechęci do mówienia. Podczas spotkań w gabinecie panuje miła i przyjazna atmosfera. Istnieje również możliwość terapii w domu pacjenta.

Przykłady zaburzeń mowy i komunikacji

AFAZJA – to utrata zdolności mowy, na skutek ogniskowych uszkodzeń mózgu. Afazja spotyka ludzi w różnym wieku, najczęściej ludzi starszych, między innymi na skutek wylewu krwi do mózgu.

AUTYZM – to  zaburzenia rozwojowe, ujawniające  się najczęściej w ciągu pierwszych lat życia, jest spowodowane zaburzeniami neurologicznymi. Dzieci i dorośli z autyzmem mają problemy 
z  porozumiewaniem się z innymi zarówno na poziomie językowym, jak i niejęzykowym.

JĄKANIE-  jest to zaburzenie płynności mowy, które ujawnia się podczas komunikacji słownej. Objawiające się najczęściej niezamierzonym przerywaniem wypowiedzi, „zacinaniem się”, powtarzaniem wypowiedzi, zniekształceniem sylab lub całych słów.

DYSLEKCJA -  to specyficzne trudności w czytaniu oraz pisaniu występujące u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Trudności te spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych i motorycznych.

Najczęściej na określenie występujących trudności używa się terminu dysleksja rozwojowa, która obejmuje następujące rodzaje trudności:

  • Dysleksja – czyli trudności w czytaniu
  • Dysortografia – problem z opanowaniem poprawnej pisowni (również błędy ortograficzne)
  • Dysgrafia – niski poziom graficzny pisma

Zazwyczaj trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się u dzieci uczących się w szkole, można jednak już w okresie przedszkolnym zauważyć szereg objawów, cechujących dzieci, które mogą być zagrożone dysleksją. Im wcześniej dysleksja zostanie wykryta i zdiagnozowana, tym łatwiej jest prowadzić skuteczną jej terapię. Optymalny dla dzieci wariant to wykrycie u nich ryzyka dysleksji jeszcze w przedszkolu (a najpóźniej w klasie zerowej). Objęcie dziecka w tym wieku zajęciami reedukacyjnymi daje największe szanse na pozbycie się dysleksji.

Ostatnio zmienianywtorek, 07 luty 2017 10:49

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

POLECANE LINKI

test SON-R
Autorzy: Snijders-Oomen, Peter Tellegen, Marjolijn Winkel, Barbara Wijnberg-Williams, Jaap laros
MUPIKO-Pomoce dydaktyczne i logopedyczne
Pomoce dydaktyczne, służą między innymi do wczesnej nauki czytania , opanowania umiejętności prowadzenia dialogu, programowania języka. Przydatne są także w terapii pedagogicznej i logopedycznej, w stymulacji ogólnorozwojowej.
Centrum Metody Krakowskiej
Dyrektorem merytorycznym Centrum Metody Krakowskiej jest prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska.
JUNIORA PL - Pomoce terapeutyczne dla dzieci
W sklepie znajdą Państwo materiały podstawowe, których autorami są terapeuci Metody Krakowskiej oraz wiele innych pomocy, które urozmaicają codzienną pracę z dzieckiem i zapobiegają nudzie przy stoliku.
ogłoszenia NUMiKO