GABINET LOGOPEDYCZNY NUMiKOKIEDY NALEŻY UDAĆ SIĘ DO LOGOPEDY?

Drogi rodzicu! Warto udać się do logopedy, gdy:

Twoje dziecko ma 6 miesięcy:

Nie gaworzy, czyli nie wydaje prostych sylab np. bababa, mamama.

Twoje dziecko ma 9 miesięcy:

Nie używa gestu wskazywania palcem. Brak pola wspólnej uwagi.

Twoje dziecko ukończyło 1 rok życia:

Nadal oddycha przez usta, nadmiernie się ślini, ma trudności z żuciem i połykaniem pokarmów, nie wypowiada sylab oraz pojedynczych słów.

Twoje dziecko w okresie między 1 a 2 r.ż.:

Nie potrafi dmuchać, nie reaguje na zadawane pytania na przykład: Gdzie jest lala?, Gdzie jest mama? Nie wykonuje prostych poleceń na przykład:  Zrób pa pa, Pokaż gdzie masz oko? Porozumiewa się z otoczeniem za pomocą gestu i mimiki

Dziecko nieco starsze

Twoje dziecko w okresie między  3 a 4 r.ż: porozumiewa się tylko za pomocą pojedynczych słów, równoważników zdań. Mowa jest niezrozumiała dla otoczenia, nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych:

a, o, e, i, y,

Nie wypowiada głosek: 

 k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz

Zamiast głoski 

"f" w wymawia "p, b, h"

Wymawia głoskę

"t" zamiast "k" lub "d" zamiast "g"

Wsuwa język miedzy zęby w trakcie rozmowy lub oglądania np.bajek.

Twoje dziecko w okresie między 5-6 r.ż: Nie buduje wypowiedzi wielozdaniowej, głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi na przykład zamiast buty mówi puty.

Nie wymawia głosek:

"sz, ż, cz, dż,"

 

Nie wymawia głoski

 "r" albo zastępuje ją głoską "l" lub "j"

Powtarza głoski (s-samolot), sylaby (bu-bu-buty), całe słowa,  sprawiając wrażenie zacinania się. Jeśli rozwój mowy twojego dziecka nie przebiega prawidłowo, logopeda pomoże

  • stymulować jego mowę,
  • usprawni narządy artykulacyjne
  • korygować wady wymowy
  • skieruje do innych specjalistów

Terapia wad wymowy to długotrwały proces, gdyż wykształciły się już nawyki artykulacyjne. Niekorygowane wady wymowy bez fachowej pomocy pozostaną na całe życie. Mają one wpływ na obniżenie poczucia wartości dziecka, na jego relacje z rówieśnikami a przede wszystkim utrudniają naukę pisania i czytania.

logopeda Małgorzata Wypych Logopeda
mgr inż.Małgorzata Wypych

LokalizacjaSkontatktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Informacje

Gabinet logopedyczny NUMiKO znajduję się na terenie Jarmarku Pogórzańskiego w Gorlicach. Serdeczenie Zapraszam tel. +48 793 161 155

Adres

Gabinet Logopedyczny
NUMiKO - Małgorzata Wypych
ul. Biecka 64, 38-300 Gorlice
NIP: 738-153-13-98

zabacz mape