Nowa matura matematyka – teraz już naprawdę

W ostatnich latach przygotowując się do matury z matematyki można było odnieść wrażenie, że egzamin jest coraz łatwiejszy. Zadania, które pojawiały się na egzaminie, nie wymagały większego wysiłku ani głębszej analizy. Wydawało się, że czasami wystarczyłoby pobieżne przejrzenie materiału, żeby zdać egzamin.

Teraz matura matematyka okazała się naprawdę trudna. Zadania były bardziej skomplikowane i wymagały głębszego zrozumienia materiału. Część uczniów już na samym początku egzaminu miała problemy ze zrozumieniem poleceń.

Dla wielu osób taka sytuacja była szokiem, ponieważ nagle okazało się, że muszą oni naprawdę dużo pracować, żeby osiągnąć sukces na maturze.

Trudna?

Matura matematyka to trudny egzamin, który wymaga od uczniów dużej ilości pracy. Wiedza ta jest niezbędna do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych. Nowa matura matematyka, która została wprowadzona w 2017 roku jest jeszcze trudniejsza niż poprzednia. Uczniowie muszą się więc naprawdę dobrze przygotować, aby ją zdać.

Nowa matura matematyka – czy naprawdę jest trudniejsza?

W 2014 roku wprowadzono nową formułę egzaminu maturalnego z matematyki. Wiele osób uważa, że jest on trudniejszy niż poprzednia wersja. Czy rzeczywiście tak jest?

Nowa matura matematyka ma kilka istotnych różnic w stosunku do tej sprzed 2014 roku. Po pierwsze, większy nacisk kładzie się na umiejętności analityczne i logiczne, a mniejszy na znajomość suchych faktów. Po drugie, pytania są bardziej otwarte i wymagają od uczniów głębszego zrozumienia materiału. I wreszcie, egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna jest podobna do poprzedniej wersji egzaminu, natomiast część praktyczna jest całkiem nowa i polega na rozwiązywaniu problemów oraz tworzeniu algorytmów. Podsumowując, nowa matura matematyka jest trudniejsza niż ta sprzed 2014 roku, ale daje uczniom możliwość lepszego przygotowania się do studiów matematycznych lub innych kierunków ścisłych.

Porównanie trudności nowej i starej matury matematycznej

W ostatnich latach wiele się zmieniło – także w sposobie egzaminowania uczniów. W 2018 roku wprowadzono nową formułę matury, która jest bardziej przystępna dla uczniów niż poprzednia. W tym artykule porównamy trudności nowej i starej matury matematycznej. Zacznijmy od tego, że nowa matura jest bardziej elastyczna niż stara. Umożliwia ona uczniom wybór poziomu trudności, na którym chcą się egzaminować. Istnieje również możliwość zdawania egzaminu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Dla porównania, stara matura była bardziej restrykcyjna i nie dawała takich możliwości wyboru.

Kolejną różnicą jest to, że nowa matura składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna składa się z trzech części: testu obowiązkowego, testu dodatkowego oraz pracy kreatywnej. Test obowiązkowy jest taki sam dla wszystkich uczniów, natomiast test dodatkowy i praca kreatywna są do wyboru przez każdego ucznia. Część ustna składa się natomiast z dwóch części: rozmowy kwalifikacyjnej oraz prezentacji multimedialnej.

Podsumujmy więc, że nowa matura jest bardziej elastyczna niż stara, ma więcej możliwości wyboru oraz składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.