DIAGNOZADiagnoza logopedyczna jest procesem złożonym i trwa około godziny

Zdarza się, że trwającą dłużej diagnozę, wykonuje się w trakcie dwóch spotkań, aby nie powodować dyskomfortu dziecka i aby uzyskać pełen zakres potrzebnych danych. Bardzo często także wymaga ona badań dodatkowych, wykonywanych przez innych specjalistów.

Diagnoza logopedyczna jest procesem złożonym. O ile pacjent nie zgłasza się z „prostym”, nie budzącym wątpliwości problemem, diagnoza logopedyczna nie wymaga dużo czasu.

Podczas diagnozy logopedycznej , możecie spotkać się z typowymi jej elementami, jak:

  • Wywiad z rodzicem (m.in. na temat rozwoju dziecka, w tym rozwoju motorycznego i mowy)
  • Obserwacja (dziecka – jego sposobu komunikowania się, chęci nawiązywania kontaktu itd.)
  • Badanie mowy – to najbardziej złożony element diagnozy, obejmujący badanie rozumienia i nadawania mowy. Logopeda stosuje tu szereg narzędzi diagnostycznych i pomocy, dzięki którym zbiera potrzebne informacje o pacjencie. Zastosowanie mają tu nie tylko narzędzia diagnostyczne, ale przede wszystkim rozmowa z dzieckiem, często wsparta działaniem z użyciem interesujących dziecko przedmiotów (obrazki, zabawki, klocki itp.)
  • Badania uzupełniające (przeprowadzane w zależności od rodzaju zgłaszanego problemu), w tym np: budowy i sprawności narządów artykulacyjnych logopeda stosuje w tej części różne zabawy, dzięki którym zachęca dziecko do wykonania ruchów języka, warg itd. Ogląda także jamę ustną dziecka, oceniając budowę języka, podniebienia, wędzidełka podjęzykowego i podwargowego, stan uzębienia i zgryzu, słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej, funkcji połykowej, funkcji oddechowej, kinestezji artykulacyjnej, prozodii mowy, emisji głosu, lateralizacji (badanie orientacyjne)

Do pełnej diagnozy logopedycznej często potrzebne są badania dodatkowe, wykonywane u innych specjalistów. Są to przede wszystkim:

  • badanie słuchu (różne jego rodzaje, w zależności od wieku dziecka i zgłaszanych problemów)
  • badanie psychologiczne (pozwalające ocenić rozwój poznawczy dziecka)
  • badania neurologiczne (pozwalające wykluczyć – choć nie zawsze – neurologiczne podłoże problemów z mową)
  • badania ortodontyczne (stan uzębienia, zgryz).

logopeda Małgorzata Wypych Logopeda
mgr inż.Małgorzata Wypych

logopeda Gorliceleczenie wad wymowy, zaburzeń komunikacji, wczesna nauka czytania

TERAPIA NEUROBIOLOGICZNA …

Podstawą prowadzonej terapii wszystkich dzieci jest nauka czytania metodą sylabową, której towarzyszą specjalnie opracowane ćwiczenia ogólnorozwojowe. Metoda Krakowska jest systemową terapią funkcji...

11-08-2014 Hits:5099 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

Dzieci z zespołem Asperge…

Zespół Aspergera zwany czasem zaburzeniem Aspergera został zdefiniowany jako jednostka chorobowa stosunkowo niedawno, mniej więcej w połowie lat 80. Dzieci o obrazie klinicznym odpowiadającym tej defi...

07-07-2014 Hits:3267 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

WCZESNA NAUKA CZYTANIA

Wczesna nauka czytania według prof. Jagody Cieszyńskiej Wszyscy pamiętamy z dzieciństwa trudny proces nauki czytania: poznawanie poszczególnych liter alfabetu, klasyczne „głoskowanie”, czyli ana...

20-12-2016 Hits:3919 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

BUDOWA MÓZGU A JĘZYK i MO…

BUDOWA MÓZGU A JĘZYK i MOWA Jak podział mózgu na lewą i prawą półkulę wpływa na kształtowanie się języka i mowy u ludzi. Najbardziej ogólny podział mówi nam, że: lewa półkula - odpowiada za mowę...

02-02-2017 Hits:5137 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I K…

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji ma na celu usunięcie, złagodzenie zaburzeń występujących u dzieci czy też u osób dorosłych, których komunikacja językowa na skutek tych zaburzeń jest zakłócona cz...

20-12-2016 Hits:3025 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

TERAPIA WAD I OPÓŹNIEŃ WY…

Najczęściej występujące wady wymowy: SEPLENIENIE (SYGMATYZM) nieprawidłowa realizacja następujących głosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

20-12-2016 Hits:2500 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

WCZESNA INTERWENCJA LOGOP…

Logopeda wielu ludziom kojarzy się głównie z osobą zajmującą się wadami wymowy u dzieci przedszkolnych, szkolnych i osobami dorosłymi po udarach, wylewach. W drugim przypadku takimi pacjentami zajmują...

20-12-2016 Hits:3928 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

DIAGNOZA

Diagnoza logopedyczna trwa około 45min.-2 godziny. Zdarza się, że trwającą dłużej diagnozę, wykonuje się w trakcie dwóch spotkań, aby nie powodować dyskomfortu dziecka i aby uzyskać pełen zakres potrz...

20-12-2016 Hits:2769 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

LokalizacjaSkontatktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Informacje

Gabinet logopedyczny NUMiKO znajduję się na terenie Jarmarku Pogórzańskiego w Gorlicach. Serdeczenie Zapraszam tel. +48 793 161 155

Adres

Gabinet Logopedyczny
NUMiKO - Małgorzata Wypych
ul. Biecka 64, 38-300 Gorlice
NIP: 738-153-13-98

zabacz mape