TERAPIA WAD WYMOWYi opóźnień mowy

Najczęściej występujące wady wymowy:

SEPLENIENIE (SYGMATYZM)

 nieprawidłowa realizacja następujących głosek:  s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
spółgłoski: sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski  s, z, c, dz
np: kasza – kasa, szafa –  safa, żaba – zaba, czapka – capka, dżungla – dzungla
spółgłoski: s, z, c, dz, i sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski:  ś, ź, ć, dź 
np.  szafa – śafa, żaba - źaba, czapka – ćapka, dżungla – dźungla, samolot – śamolot, zabawki – źabawki, cebula – ćebula, dzwonek – dźwonek
spółgłoski: c, dz, ć, dź, cz, dż – mogą też być zastępowane przez: s, z, ś, ź, sz ; 
np. cebula – sebula, dzwonek – zwonek, ćma – śma, dźwig – źwig, czapka – szapka,

BRAK REALIZACJI GŁOSEK

np. szafa – afa, koza – koa,
Głoski te mogą być również w ogóle nie realizowane przez dziecko:

Nieprawidłowa realizacja głosek

s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
np. podczas artykulacji dziecko wsuwa język między zęby w linii środkowej lub bocznej.

KAPPACYZM

– wada artykulacyjna, która polega na nieprawidłowej realizacji głoski k,

GAMMACYZM

– wada artykulacyjna która polega na nieprawidłowej realizacji głoski g,

ROTACYZM (RERANIE)

– wada wymowy, polegająca na braku lub nieprawidłowej realizacji głoski r. Zastępowanie głoski r innymi głoskami wymawianymi prawidłowo:
 rower – jowej, rower – łoweł, rower – dowed, rower – wowew, rower – lowel
Opuszczenie głoski r
 ryba – yba
Nieprawidłowa realizacja głoski r  Polega na deformacji głoski r, czyli tworzeniu dźwięku nie występującego w systemie fonetycznym naszego języka. Brzmienie głoski r jest zdeformowane.

MOWA BEZDŹWIĘCZNA

– to zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega ono na nie wymawianiu głosek dźwięcznych, a także zastępowanie ich odpowiednimi głoskami bezdźwięcznymi. Zaburzeniu pod względem dźwięczności ulegają następujące pary głosek:
b – p, bi – pi, d – t, g - k, gi - ki, dz - c, dż - cz, dź - ć, w - f, wi - fi, z - s, ż - sz, ź – ś
Na przykład: arbuz - arpus, bitwa - pitwa, daj - taj, granica - kranica, gimnastyka - kimnsastyka, dzbanek - cpanek, dżdżownica - czczownica, dziwny - ciwny, towar - tofar, telewizja - telefisja, wąwóz - fąfós, bagaże - pakasze, przedrzeźniać - przetsześniać

logopeda Małgorzata Wypych Logopeda
mgr inż.Małgorzata Wypych

logopeda Gorliceleczenie wad wymowy, zaburzeń komunikacji, wczesna nauka czytania

TERAPIA WAD I OPÓŹNIEŃ WY…

Najczęściej występujące wady wymowy: SEPLENIENIE (SYGMATYZM) nieprawidłowa realizacja następujących głosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

20-12-2016 Hits:2500 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

TERAPIA NEUROBIOLOGICZNA …

Podstawą prowadzonej terapii wszystkich dzieci jest nauka czytania metodą sylabową, której towarzyszą specjalnie opracowane ćwiczenia ogólnorozwojowe. Metoda Krakowska jest systemową terapią funkcji...

11-08-2014 Hits:5099 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

WCZESNA NAUKA CZYTANIA

Wczesna nauka czytania według prof. Jagody Cieszyńskiej Wszyscy pamiętamy z dzieciństwa trudny proces nauki czytania: poznawanie poszczególnych liter alfabetu, klasyczne „głoskowanie”, czyli ana...

20-12-2016 Hits:3919 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I K…

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji ma na celu usunięcie, złagodzenie zaburzeń występujących u dzieci czy też u osób dorosłych, których komunikacja językowa na skutek tych zaburzeń jest zakłócona cz...

20-12-2016 Hits:3025 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

DIAGNOZA

Diagnoza logopedyczna trwa około 45min.-2 godziny. Zdarza się, że trwającą dłużej diagnozę, wykonuje się w trakcie dwóch spotkań, aby nie powodować dyskomfortu dziecka i aby uzyskać pełen zakres potrz...

20-12-2016 Hits:2769 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

BUDOWA MÓZGU A JĘZYK i MO…

BUDOWA MÓZGU A JĘZYK i MOWA Jak podział mózgu na lewą i prawą półkulę wpływa na kształtowanie się języka i mowy u ludzi. Najbardziej ogólny podział mówi nam, że: lewa półkula - odpowiada za mowę...

02-02-2017 Hits:5137 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

Dzieci z zespołem Asperge…

Zespół Aspergera zwany czasem zaburzeniem Aspergera został zdefiniowany jako jednostka chorobowa stosunkowo niedawno, mniej więcej w połowie lat 80. Dzieci o obrazie klinicznym odpowiadającym tej defi...

07-07-2014 Hits:3267 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

WCZESNA INTERWENCJA LOGOP…

Logopeda wielu ludziom kojarzy się głównie z osobą zajmującą się wadami wymowy u dzieci przedszkolnych, szkolnych i osobami dorosłymi po udarach, wylewach. W drugim przypadku takimi pacjentami zajmują...

20-12-2016 Hits:3928 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

LokalizacjaSkontatktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Informacje

Gabinet logopedyczny NUMiKO znajduję się na terenie Jarmarku Pogórzańskiego w Gorlicach. Serdeczenie Zapraszam tel. +48 793 161 155

Adres

Gabinet Logopedyczny
NUMiKO - Małgorzata Wypych
ul. Biecka 64, 38-300 Gorlice
NIP: 738-153-13-98

zabacz mape