WCZESNA NAUKA CZYTANIAmetoda symultaniczno-sekwencyjna ®

Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania

została opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską. Nauka czytania sylabami skierowana jest zarówno do dzieci zdrowych w celu stymulacji ich rozwoju oraz do dzieci z zaburzeniami funkcjonalnymi. W odróżnieniu od innych metod, w metodzie prof. Cieszyńskiej dziecko uczy się czytać sylabami, ponieważ to one, a nie fonemy są podstawową jednostką percepcji słuchowej. Podczas wczesnej nauki czytania dzieci nie poznają nazw liter, ani nie dzielą wyrazów na głoski. Cały proces nauki czytania odbywa się zgodnie z sekwencją rozwoju mowy dzieci, które uczą się czytania samogłosek, sylab, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, a następnie wyrazów i zdań. Nauka każdego nowego elementu odbywa się w trzech etapach:
  • powtarzanie – dziecko naśladuje terapeutę
  • rozumienie – dziecko podaje, wskazuje odczytywane przez terapeutę samogłoski, sylaby
  • nazywanie – dziecko samodzielnie czyta.

metoda krakowska gorlice

W Symultaniczno – Sekwencyjnej nauce czytania stosowane są wizualizacje (ruchy rąk lub obrazki pokazujące ułożenie ust), które tworzą w pamięci dziecka związek obrazu i ruchu z dźwiękiem, ułatwiając zapamiętywanie pojedynczych wyrażeń. Istotne jest także nadawanie znaczeń, które również przyczyniają się lepszego zapamiętywania sylab. Taka forma nauki korzystanie wpływa na artykulację dziecka, ponieważ kolejno poznaje głoski, które w naturalny sposób może ćwiczyć.
czytaj więcej

logopeda Małgorzata Wypych Logopeda
mgr inż.Małgorzata Wypych

logopeda Gorliceleczenie wad wymowy, zaburzeń komunikacji, wczesna nauka czytania

WCZESNA NAUKA CZYTANIA

Wczesna nauka czytania według prof. Jagody Cieszyńskiej Wszyscy pamiętamy z dzieciństwa trudny proces nauki czytania: poznawanie poszczególnych liter alfabetu, klasyczne „głoskowanie”, czyli ana...

20-12-2016 Hits:3272 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

TERAPIA WAD I OPÓŹNIEŃ WY…

Najczęściej występujące wady wymowy: SEPLENIENIE (SYGMATYZM) nieprawidłowa realizacja następujących głosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

20-12-2016 Hits:1986 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

Dzieci z zespołem Asperge…

Zespół Aspergera zwany czasem zaburzeniem Aspergera został zdefiniowany jako jednostka chorobowa stosunkowo niedawno, mniej więcej w połowie lat 80. Dzieci o obrazie klinicznym odpowiadającym tej defi...

07-07-2014 Hits:2645 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I K…

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji ma na celu usunięcie, złagodzenie zaburzeń występujących u dzieci czy też u osób dorosłych, których komunikacja językowa na skutek tych zaburzeń jest zakłócona cz...

20-12-2016 Hits:2529 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

TERAPIA NEUROBIOLOGICZNA …

Podstawą prowadzonej terapii wszystkich dzieci jest nauka czytania metodą sylabową, której towarzyszą specjalnie opracowane ćwiczenia ogólnorozwojowe. Metoda Krakowska jest systemową terapią funkcji...

11-08-2014 Hits:4362 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

BUDOWA MÓZGU A JĘZYK i MO…

BUDOWA MÓZGU A JĘZYK i MOWA Jak podział mózgu na lewą i prawą półkulę wpływa na kształtowanie się języka i mowy u ludzi. Najbardziej ogólny podział mówi nam, że: lewa półkula - odpowiada za mowę...

02-02-2017 Hits:4056 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

WCZESNA INTERWENCJA LOGOP…

Logopeda wielu ludziom kojarzy się głównie z osobą zajmującą się wadami wymowy u dzieci przedszkolnych, szkolnych i osobami dorosłymi po udarach, wylewach. W drugim przypadku takimi pacjentami zajmują...

20-12-2016 Hits:3193 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

DIAGNOZA

Diagnoza logopedyczna trwa około 45min.-2 godziny. Zdarza się, że trwającą dłużej diagnozę, wykonuje się w trakcie dwóch spotkań, aby nie powodować dyskomfortu dziecka i aby uzyskać pełen zakres potrz...

20-12-2016 Hits:2057 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

LokalizacjaSkontatktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Informacje

Gabinet logopedyczny NUMiKO znajduję się na terenie Jarmarku Pogórzańskiego w Gorlicach. Serdeczenie Zapraszam tel. +48 793 161 155

Adres

Gabinet Logopedyczny
NUMiKO - Małgorzata Wypych
ul. Biecka 64, 38-300 Gorlice
NIP: 738-153-13-98

zabacz mape