WCZESNA NAUKA CZYTANIAmetoda symultaniczno-sekwencyjna ®

Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania

została opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską. Nauka czytania sylabami skierowana jest zarówno do dzieci zdrowych w celu stymulacji ich rozwoju oraz do dzieci z zaburzeniami funkcjonalnymi. W odróżnieniu od innych metod, w metodzie prof. Cieszyńskiej dziecko uczy się czytać sylabami, ponieważ to one, a nie fonemy są podstawową jednostką percepcji słuchowej. Podczas wczesnej nauki czytania dzieci nie poznają nazw liter, ani nie dzielą wyrazów na głoski. Cały proces nauki czytania odbywa się zgodnie z sekwencją rozwoju mowy dzieci, które uczą się czytania samogłosek, sylab, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, a następnie wyrazów i zdań. Nauka każdego nowego elementu odbywa się w trzech etapach:
  • powtarzanie – dziecko naśladuje terapeutę
  • rozumienie – dziecko podaje, wskazuje odczytywane przez terapeutę samogłoski, sylaby
  • nazywanie – dziecko samodzielnie czyta.

metoda krakowska gorlice

W Symultaniczno – Sekwencyjnej nauce czytania stosowane są wizualizacje (ruchy rąk lub obrazki pokazujące ułożenie ust), które tworzą w pamięci dziecka związek obrazu i ruchu z dźwiękiem, ułatwiając zapamiętywanie pojedynczych wyrażeń. Istotne jest także nadawanie znaczeń, które również przyczyniają się lepszego zapamiętywania sylab. Taka forma nauki korzystanie wpływa na artykulację dziecka, ponieważ kolejno poznaje głoski, które w naturalny sposób może ćwiczyć.
czytaj więcej

logopeda Małgorzata Wypych Logopeda
mgr inż.Małgorzata Wypych

logopeda Gorliceleczenie wad wymowy, zaburzeń komunikacji, wczesna nauka czytania

TERAPIA WAD I OPÓŹNIEŃ WY…

Najczęściej występujące wady wymowy: SEPLENIENIE (SYGMATYZM) nieprawidłowa realizacja następujących głosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

20-12-2016 Hits:2500 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

WCZESNA INTERWENCJA LOGOP…

Logopeda wielu ludziom kojarzy się głównie z osobą zajmującą się wadami wymowy u dzieci przedszkolnych, szkolnych i osobami dorosłymi po udarach, wylewach. W drugim przypadku takimi pacjentami zajmują...

20-12-2016 Hits:3929 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

BUDOWA MÓZGU A JĘZYK i MO…

BUDOWA MÓZGU A JĘZYK i MOWA Jak podział mózgu na lewą i prawą półkulę wpływa na kształtowanie się języka i mowy u ludzi. Najbardziej ogólny podział mówi nam, że: lewa półkula - odpowiada za mowę...

02-02-2017 Hits:5138 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

TERAPIA NEUROBIOLOGICZNA …

Podstawą prowadzonej terapii wszystkich dzieci jest nauka czytania metodą sylabową, której towarzyszą specjalnie opracowane ćwiczenia ogólnorozwojowe. Metoda Krakowska jest systemową terapią funkcji...

11-08-2014 Hits:5099 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

DIAGNOZA

Diagnoza logopedyczna trwa około 45min.-2 godziny. Zdarza się, że trwającą dłużej diagnozę, wykonuje się w trakcie dwóch spotkań, aby nie powodować dyskomfortu dziecka i aby uzyskać pełen zakres potrz...

20-12-2016 Hits:2769 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

Dzieci z zespołem Asperge…

Zespół Aspergera zwany czasem zaburzeniem Aspergera został zdefiniowany jako jednostka chorobowa stosunkowo niedawno, mniej więcej w połowie lat 80. Dzieci o obrazie klinicznym odpowiadającym tej defi...

07-07-2014 Hits:3267 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

WCZESNA NAUKA CZYTANIA

Wczesna nauka czytania według prof. Jagody Cieszyńskiej Wszyscy pamiętamy z dzieciństwa trudny proces nauki czytania: poznawanie poszczególnych liter alfabetu, klasyczne „głoskowanie”, czyli ana...

20-12-2016 Hits:3920 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I K…

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji ma na celu usunięcie, złagodzenie zaburzeń występujących u dzieci czy też u osób dorosłych, których komunikacja językowa na skutek tych zaburzeń jest zakłócona cz...

20-12-2016 Hits:3025 BLOG NUMiKO

czytaj więcej

LokalizacjaSkontatktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Informacje

Gabinet logopedyczny NUMiKO znajduję się na terenie Jarmarku Pogórzańskiego w Gorlicach. Serdeczenie Zapraszam tel. +48 793 161 155

Adres

Gabinet Logopedyczny
NUMiKO - Małgorzata Wypych
ul. Biecka 64, 38-300 Gorlice
NIP: 738-153-13-98

zabacz mape