NIEWERBALNY TEST SON-R

logopeda mgr inż. Małgorzata Wypych Napisała 

(7 głosów)
niewerbalny test SON-R niewerbalny test SON-R NUMiKO Wyróżniony

Bardzo ważne badanie, które możesz wykonać w moim gabinecie.Test dla dzieci w wieku 2,6 – 7,6

Test ten przeznaczony jest do mierzenia poziomu funkcji intelektualnych stanowiących podłoże do nauki mowy i czytania. Dzięki niemu łatwo określić obszar problemu dziecka w nabywaniu systemu językowego i ustalić program terapii. Skierowany do dzieci od 2,5 do 7 roku życia, u których rozwój mowy nie przebiega prawidłowo lub mających kłopoty w nauce czytania.
Procedura:
 • badanie indywidualne;
 • bez ograniczenia czasu;
 • liczba zadań, jakie dziecko otrzymuje, zależy od odnoszonych sukcesów i porażek;
 • czas badania jest więc bardzo zróżnicowany – przeciętnie wynosi około 90min.

Opis:

Test SON-R składa się z 6 podtestów warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego; pozwala na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych; pozwala obliczyć wiek rozwojowy dziecka dla każdej funkcji oraz iloraz inteligencji; umożliwia określenie postępów dziecka po roku terapii.Test SON jest narzędziem pozwalającym obliczyć wiek umysłowy 5 funkcji psychicznych warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego oraz dokonać diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych. Umożliwia określenie postępów dziecka po roku terapii. Badanie każdej sfery rozpoczyna się od zadań przeznaczonych dla dzieci dwuletnich, co daje możliwość sprawdzenia funkcjonowania dziecka od 24 m. życia.

Test SON-R bada następujące funkcje poznawcze:

 • umiejętność dokonywania kategoryzacji
 • analizę i syntezę wzrokową na materiale atematycznym ( symbolicznym),
 • analizę i syntezę wzrokową na materiale tematycznym
 • koncentrację i pamięć bezpośrednia,
 • grafopercepcję

RODZAJE ZADAŃ W TEŚCIE:

KATEGORYZACJE

Zadanie wymagające przetwarzania symultanicznego i sekwencyjnego ( działanie prawej i lewej półkuli mózgu). Pozwala zbadać:
 • gotowość do uczenia się pojęć językowych,
 • umiejętność dostrzegania cech wspólnych,
 • umiejętność dostrzegania cech różnicujących,
 • poziom rozumowania przez analogię,
 • umiejętność dokonywania transferu wiedzy,
 • umiejętność dokonywania transferu sposobów rozwiązywania zadań.
 • Umiejętność dokonywania kategoryzacji jest ważnym wymiarem poziomu intelektualnego oraz podstawą uczenia się reguł społecznych i językowych.

ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA NA MATERIALE ATEMATYCZNYM ( AiSA)

Zadanie wymagające sekwencyjnego przetwarzania ( lewa półkula mózgu). Pozwala sprawdzić:
 • umiejętność linearnego uporządkowania,
 • percepcję materiału symbolicznego ( atematycznego) linearnie i sekwencyjnie prezentowanie go,
 • porządkowanie od lewej do prawej,
 • naśladownictwo

ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA NA MATERIALE TEMATYCZNYM ( AiST)

Zadanie wymagające przetwarzania symultanicznego ( prawa półkula). Pozwala określić:
 • poziom umiejętności naśladownictwa,
 • poziom koncentracji wzrokowo- ruchowej,
 • różnice w dokonywaniu syntezy różnorodnego materiału ( użycie ramki, jej brak, skośne cięcia).

KONCENTRACJA I PAMIĘĆ BEZPOŚREDNIA

Zadanie wymagające sterowania własna uwagą. Pozwala określić:
 • poziom koncentracji,
 • rozumienie instrukcji niewerbalnej,
 • uwagę,
 • pamięć bezpośrednią,
 • umiejętność samodzielnego poszukiwania sposobów rozwiązywania zadania.

GRAFOPERCEPCJA

Zadanie wymagające naśladownictwa i współdziałania oraz wykonywania sekwencyjnych ruchów precyzyjnych ( lewa półkula mózgu), pozwala zbadać:
 • naśladowanie ruchów – wyznaczające gotowość do naśladowania mowy,
 • koordynację wzrokowo- ruchową,
 • percepcję wzrokowa,
 • sprawność manualną.

AiSA & AiST

Niskie wyniki podtestu AiSA w stosunku do podtekstu AiST wskazują na: trudności w powtarzaniu materiału symbolicznego, trudności w porządkowaniu linearnym, trudności w naśladowaniu wzorów sekwencyjnych, przewagę przetwarzania prawopółkulowego.

GRAFOPERCEPCJA

Niskie wyniki w podtekście GRAFOPERCEPCJA przede wszystkim wskazują na: głębokie trudności naśladowania sekwencyjnych ruchów, co oznacza kłopoty w uruchamianiu aktywności lewej półkuli mózgu. Ponieważ wyniki uzyskane w każdym z podtekstów przeliczane są na wiek umysłowy, można zobaczyć poziom funkcji poznawczych rozwojowo i dostosować program oddziaływań terapeutycznych do indywidualnego profilu dziecka.

Zastosowanie

 • w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu,
 • w praktyce logopedycznej do określenia preferencji prawo-lewo półkulowych,
 • skala jest szczególnie przydatna do badania dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga bowiem od nich ani używania, ani rozumienia mowy.
Ostatnio zmienianywtorek, 07 luty 2017 10:32

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

LokalizacjaSkontatktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Informacje

Gabinet logopedyczny NUMiKO znajduję się na terenie Jarmarku Pogórzańskiego w Gorlicach. Serdeczenie Zapraszam tel. +48 793 161 155

Adres

Gabinet Logopedyczny
NUMiKO - Małgorzata Wypych
ul. Biecka 64, 38-300 Gorlice
NIP: 738-153-13-98

zabacz mape